Đổi trả

Yêu cầu đổi trả

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sản phẩm bạn muốn đổi trả vào biểu mẫu phía dưới. Lưu ý chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả các sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Các hư hỏng do yếu tố vật lý như rơi vỡ, vào nước sẽ không được chúng tôi bảo hành.

Thời gian gửi trả bảo hành kéo dài trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên đôi khi có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như vận chuyển, thời tiết.

  Our Address

  151 đường số 9 Linh Tây Thủ Đức TPHCM
  Support 0907 38 38 96
  Email: info@electro.com

  Opening Hours

  Monday to Friday: 9am-9pm
  Saturday to Sunday: 9am-11pm

  Careers

  If you’re interested in employment opportunities at LUVI, please email us: luvi.info@gmail.com