Đổi trả

Yêu cầu đổi trả

Vui lòng điền đầy đủ thông tin sản phẩm bạn muốn đổi trả vào biểu mẫu phía dưới. Lưu ý chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả các sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất. Các hư hỏng do yếu tố vật lý như rơi vỡ, vào nước sẽ không được chúng tôi bảo hành.

Thời gian gửi trả bảo hành kéo dài trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên đôi khi có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như vận chuyển, thời tiết.

Our Address

151 đường số 9 Linh Tây Thủ Đức TPHCM
Support 0907 38 38 96
Email: info@electro.com

Opening Hours

Monday to Friday: 9am-9pm
Saturday to Sunday: 9am-11pm

Careers

If you’re interested in employment opportunities at LUVI, please email us: luvi.info@gmail.com